aralanmaq

aralanmaq
f.
1. Bir-birindən ayrılmaq, uzaqlaşmaq. Atlılar aralanaraq hərə bir tərəfə getdi. – Aralanır buludlar, təravətlənir otlar. A. S.. Sədrəddin bəydən aralanandan sonra, indi iki gün idi ki, muzdur Məşədi Əsgər öz arvad və uşağı ilə rahatlanırdı. S. M. Q.. // Bir qədər kənara, yana çəkilib yol açmaq. Adamlar aralanıb Tükəzbana yol verdilər. . B. T.. // Uzaqlaşmaq. Ayrı düşmüş vətənindən, elindən; Həmdərdindən aralanmış könlümü. M. V. V.. Kənddən bir qədər aralananda, . . səhər havası ilə nəfəs alanda özünü dünyanın ən bəxtiyar adamı sayırsan. M. C..
2. Bax ayrılmaq 2-ci mənada. Xanpəri keçmiş xatirəsindən çətinliklə aralandı. Ə. Vəl..
3. Çatlamaq, aralar əmələ gəlmək. Zəlzələdən evin divarları aralandı. // Qopmaq. Çəkmənin altı aralanmışdır.
4. Bir az açılmaq, yarıaçıq hala gəlmək. Qadınların çarşabları aralandıqda onların nəzmiyyə libası geydikləri görünürdü. M. S. O.. Vahid Nayıbovun ev qapısı həmişəki sakitliyi ilə aralandı və örtüldü. M. C..
5. məch. Başqası tərəfindən ayrılmaq. Puldan bir qədər aralanıb topa ilə əlahiddə qoyulmuşdu. S. M. Q..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • aralanma — «Aralanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • açılmaq — f. 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. Qutu açıldı. Qazanın qapağı açıldı. Damın üstü açıldı. Şüşənin ağzı açıldı. Qıfıl açıldı. 2. Aradakı maneə götürülmək, yaxud yox olmaq. Qarlar əridi, dağ kəndlərinə yol açıldı. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayrılmaq — f. 1. Ayrı düşmək, aralı düşmək, uzaq düşmək, uzaqlaşmaq. Gülnaz bir neçə addım anasından ayrılıb, özünü qabaqda gedən üç nəfərə çatdırdı. M. İ.. Ayna ilə Ayaz küçədə bir birindən ayrıldılar. Ə. M.. // Xudahafizləşmək, vidalaşmaq. Turxan bəydən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uzaqlaşmaq — f. 1. Daha uzağa, uzaq məsafəyə getmək, çox aralanmaq, getdikcə uzaq olmaq. Qəsəbədən uzaqlaşmaq. Çaydan uzaqlaşmaq. – Şəhərdən bir qədər uzaqlaşmışdıq, gördük ki, yolun kənarında bir neçə adam oturub. C. M.. <Valeh> ağacını çobansayağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dücələməx’ — (Basarkeçər) aralanmaq, ayrılmaq. – Onu dö:riyə alıf sö:bət eli:rdix’, soηra düçələndix’, o da getdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sayxımmax — (Cəbrayıl) aralanmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • taymağ — I (Dərbənd) qayıtmaq, gəlmək. – Üçərdən taymaz bu kişi II (Dərbənd) aralanmaq, uzaqlaşmaq. – Mən istədim urdan tayım III (Dərbənd) atmaq. – Qabağ hərfi taysov, sənü aduv düzələr IV (Dərbənd) çəkilmək, keçib getmək. – Tay urdan V (Dərbənd) düşmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kənar — <fars.> 1. Bax qıraq 1 ci mənada. Çayın kənarı. Yolun kənarı. – . . Bir həyətdə bir müsəlman arvadı arxın kənarında qab yuyurdu. C. M.. Kəndin kənarından get gedə sıxlaşan və iriləşən qamışlıq başlanırdı. M. Rz.. 2. sif. Yad, özgə, başqa.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qoparılmaq — 1. «Qoparmaq»dan məch. Səkinə qoparılmış gül yarpağı kimi solub getməkdə idi. M. C.. 2. Ayrılmaq. Başladığı bu işdən qoparılmaq, aralanmaq və ondan ayrı yaşamaq <Dəmirova> havasız bir mühitə düşmək və boğulmaq kimi gəlirdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qopmaq — f. 1. Dartılmaq, çəkilmək və s. nəticəsində kəsilmək, üzülmək, qırılmaq. Paltarın düymələri qopdu. – Sanki onun ürəyi şaxta vurmuş qönçə kimi qopub düşəcəkdi. M. C.. // Yapışdığı, bitişdiyi yerdən aralanmaq, ayrılmaq, ayrılıb düşmək. Divarın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”